• „Бракът е пристанище в бурята, но по-често е буря в пристанището.“
  • „Дават съвети даром, защото никой не ги купува.“