Жан Жироду

френски писател

Иполит Жан Жироду (фр. Hippolyte Jean Giraudoux, 1882–1944), френски писател и драматург, известен с пренебрежителното си отношение към спорта.  • Актьорът не е само изпълнител, той е вдъхновител.


  • В живота най-главното е искреността. Научете се да я изразявате и успехът ви е сигурен.


  • Внезапната страст удря като мълния и изчезва като сапунен мехур.


  • Спортът – това е единственият начин да се съхранят у човека качествата на първобитните хора.


  • Професионалният спортист е като публично момиче, от което изискват честно поведение.


  • Професионален е този спортист, който си няма професия и трябва да припечелва в живота с помощта на спорта.


  • Щастието е взискателно като законна съпруга и вятърничаво като любовница.


  • Чудо имаме, когато Господ чупи собствените си рекорди.