Жан-Пол Гети

американски индустриалец

Жан-Пол Гети (англ.Jean Paul Getty, 1892-1976) е един от най-богатите хора в историята на САЩ, създал петролната компания Getty Oil Company.


 • Кротките може и да наследят царството земно, но не и богатствата му.
  The meek shall inherit the earth, but not the mineral rights.


 • Един милиард долара не са това, което бяха.
  A billion dollar is not what it used to be.


 • Ако действително можете да преброите парите си, то вие все още не сте богат човек.
  If you can actually count your money, then you're not a rich man.


 • Ако можете да преброите парите си, вие нямате милиард долари.
  If you can count your money, you don't have a billion dollars.


 • Ако можеш да си преброиш парите, значи не си милионер.
  If you can count your money, you don't have a billion dollars.


 • Ако нямате пари, вие през цялото време мислите за парите. Ако имате пари, вие мислите само за пари.


 • Ако дължиш на банката 100 долара, това си е твой проблем. Но ако дължиш на банката 100 милиона долара, това вече е проблем на банката.
  If you owe the bank $100 dollars, that's your problem; if you owe the bank $100 million, that's the bank's problem.


 • Парите са като тор. Трябва да ги разпръскваш наоколо или ще замиришат.
  Money is like manure. You have to spread it around or it smells.


 • Богатството е само ползата от играта на пари. Ако победите, парите ще се появят.
  Wealth is only a benefit of the game of money. If you win, the money will be there.


 • Ако искаш да станеш богат, трябва да намериш някой, който прави купища пари, и да правиш като него.


 • Купувам, когато другите хора продават.
  I buy when other people are selling.


 • Купувай, когато всеки друг продава, задържай, когато всеки друг купува. Това не е просто запомнящ се лозунг. Това е самата същност на успешното инвестиране.
  Buy when everyone else is selling and hold when everyone else is buying. This is not merely a catchy slogan. It is the very essence of successful investments.


 • Баща ми казваше: Никога не се опитвай да спечелиш всички пари от сделката. Нека останалите участници получат също някакви пари, защото ако имаш репутацията на човек, който взема всички пари от сделката, няма да имаш сделки.
  My father said: You must never try to make all the money that's in a deal. Let the other fellow make some money too, because if you have a reputation for always making all the money, you won't have many deals.


 • Практически единственият начин да заработиш действително големи пари - това е да си откриеш свой бизнес. Вие никога няма да получите много, работейки за някого. Намерете своята ниша, произвеждайте стоки, които са необходими на хората, но които те не могат да си купят или си доставят с много голям труд.


 • За да натрупаш богатство днес, ти трябва да работиш в собствения си бизнес.
  To build wealth today, you must be in your own business.


 • Водещ принцип номер едно в бизнеса е, че вие трябва да бъдете в своя собствен бизнес. Когато работите за някой друг, вие продавате наедро своето време на вашия работодател, който след това го препродава надребно на клиента.
  The #1 guideline to success is you must be in business for yourself. When you work for someone else, you sell your time at wholesale to your employer, who then re-sells it at retail to the customer.


 • За да успее в бизнеса и да достигне до върха, човек трябва да узнае всичко, което възможно да се узнае за този бизнес.
  To succeed in business, to reach the top, an individual must know all it is possible to know about that business.


 • Винаги има възможности, от които бизнесмените могат да извлекат значителна полза, ако само ги разпознаят и сграбчат.
  There are always opportunities through which businessmen can profit handsomely if they will only recognize and seize them.


 • Никой не може да постигне какъвто и да било реален и траен резултат или да "стане богат" в бизнеса, оставайки си конформист (приспособленец).
  No one can pтossibly achieve any real and lasting success or "get rich" in business by being a conformist.


 • Този, който иска да достигне до върховете на бизнеса, трябва да оцени могъществото на силата на навика и трябва да разбере, че практиките създават навиците. Трябва по-скоро да прекрати тези навици, които го провалят, и да побърза да възприеме новите практики, които да станат навици, помагащи му да постигне успеха, който желае.
  The individual who wants to reach the top in business must appreciate the might of the force of habit and must understand that practices are what create habits. He must be quick to break those habits that can break him and hasten to adopt those practices that will become the habits that help him achieve the success he desires.


 • Вие трябва не само да се научите да живеете с напрежение, вие трябва да го търсите. Вие трябва да се научите да виреете в стрес.
  You must not only learn to live with tension, you must seek it out. You must learn to thrive on stress.


 • Да постигаш резултати с помощта на хората е умение, което не се учи в класната стая.
  Getting results through people is a skill that cannot be learned in the classroom.


 • Аз по-скоро бих използвал по един процент от усилията на 100 човека, отколкото 100 процента от моите собствени усилия.
  I'd rather have one percent of the efforts of 100 people than 100 percent of my own efforts.


 • Ако на човек може да му се вярва, договор не е необходим, ако не може да му се вярва — договорът става излишен! — приписвана


 • Вие трябва да поемате рискове – и със своите собствени пари и със заети пари. Поемането на рискове е основното за бизнес израстването.
  You must take risks, both with your own money or with borrowed money. Risk taking is essential to business growth.


 • На стотина човека, търсещи сигурност, се пада само един способен човек, готов да рискува късмета си.
  There are one hundred men seeking security to one able man who is willing to risk his fortune.


 • Без елемена на несигурността, постигането дори на големите бизнес триумфи би се струвало скучно, рутинно и крайно неудовлетворително.
  Without the element of uncertainty, the bringing off of even, the greatest business triumph would be dull, routine, and eminently unsatisfying.


 • Преди брака много двойки приличат на хората, които бързат да хванат самолета; щом се качат на борда обаче, те се превръщат в пасажери.
  Before marriage, many couples are very much like people rushing to catch an airplane; once aboard, they turn into passengers. They just sit there.


 • Аз ненавиждам да бъда провал. Аз ненавиждам и съжалявам за провала на моите бракове. С радост бих дал всичките си милиони за един само траен брачен успех.
  I hate to be a failure. I hate and regret the failure of my marriages. I would gladly give all my millions for just one lasting marital success.


 • Човек може да се провали много пъти, но той самият не е провал, докато не започне да обвинява някой друг.
  A man may fail many times but he isn't a failure until he begins to blame somebody else.


 • Човекът, който предложи начин нещо да се прави или произвежда по-добре, по-бързо или по-икономично, вече държи своето бъдеще и своята съдба в собствените си ръце.
  The man who comes up with a means for doing or producing almost anything better, faster or more economically has his future and his fortune at his fingertips.


 • Във времена на бързи промени опитът може да се окаже най-големият ти враг.
  In times of rapid change, experience could be your worst enemy.


 • Моята формула за успех е: ставай рано, работи до късно и… открий петрол.
  My formula for success is rise early, work late, and strike oil.


 • Разбира се, че правителствата могат да скубят богатите – и го правят.
  Governments, of course, can – and do – soak the rich.


 • Моята любов към изящните изкуства се засилва – колкото повече ги гледам, толкова повече искам да ги гледам.
  My love of fine art increased – the more of it I saw, the more of it I wanted to see.
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Жан Пол Гети