• „По-лоша от тъщата може да бъде само жената.“
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Жак Тати