• „Свободният човек може да бъде пленник, но не и роб.“