Ерик Хофер (англ. Eric Hoffer, 1898 – 1983) е американски писател, предимно на социални теми, и философ.

Ерик Хофер (1967)


  • Пропагандата не мами хората; тя им помага да се самоизлъжат.
  • Страхът от това да се превърнеш в „бил съм“, пречи на някои хора да станат, каквото и да било.