• „Моите съученици бяха готови да правят секс със всичко, което се движи, но аз никога не съм виждал причина да се ограничавам.“
  • „Когато бях хлапе, всяка нощ се молех за ново колело. След това разбрах, че Бог не работи така, затова си откраднах колело и го помолих да ми прости.“