Елбърт Хъбърт, американски писател, редактор и издател

"Успех е постигнал онзи, който е работил добре, често се е смял и силно е обичал!"

  • „Ние никога няма да станем цивилизована страна, докато не започнем да харчим повече пари за книги, отколкото за дъвка.“