Езоп (лат. Aesopus; ок. VІ век пр.н.е.) е древногръцки баснотворец.


 • Благодарностите са признак на благородство на душата.
 • Една лястовичка пролет не прави.
 • Истинският приятел се познава в нещастието.
 • Към страшното също може да се привикне.
 • Не винаги ще бъде лято.
 • Не се притеснявайте да се учите в зряла възраст: по-добре е да се научите късно, от колкото никога.
 • Никой не е толкова добър, че да бъде свободен от всякаква вина.
 • С ласки почти винаги постигат повече, отколкото с грубата сила.
 • Следите плашат. — Vestigia terrent.
 • Страстите са пагубни, защото те заслепяват човека.
 • Тук е Родос, тука скачай! (т.е. докажи на място таланта си) — Hic Rhodos, hic salta!
 • Тънкоста на ума е по-добра, от красотата на тялото.
 • Утешението за нещастните - да имат другари по нещастие.
 • Хората, които напускат отечеството си, не са уважавани в чужбина, а и в родината си са чужденци.