• „Информатиката изучава компютрите не повече отколкото астрономията — телескопите.“
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Едсхер Дейкстра