• "Когато една жена се държи като мъж, защо не се държи като приятен мъж?"