Едгар Уотсън Хау (1853—1937), американски писател


  • „Мъжете имат толкова преувеличена представа за своите права, колкото жените за своето безправие.“
  • „Половината от обещанията, от чието неизпълнение се оплакваме, никога не са ни давани.“