Попитан за смисъла на празния саркофаг, Кейси отговаря:

  • „Повечето от нас си мислят, че имаме нужда от много повече неща, отколкото наистина се нуждаем.“
  • „Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, сякаш всичко зависи от теб.“
  • „Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата.“
  • "Знам, че ще се върна на Земята около 2011 г."
  • “...там започнали първите подготовки за онова, което по-късно било наречено Велика пирамида...”
  • “Тогава с Хермес и Ра започнало изграждането на онова, което днес наричаме Гиза, и пророчеството от Храма на архивите и Прекрасния храм били вградени при издигането на бъдния Храм на Посветените, наричани понякога Бялото братство.”
  • “Възходът и падението на нациите били описани в същия храм, който ще действа като тълкуване за онова, що е било, е и ще бъде...”
  • “Той (храмът) приел всички архиви, създадени от жреците от самото начало до онзи период, когато ще дойде промяна на земното положение и завръщането на Великия Посветен (Исус) в тази и други земи за изпълнение на описаните там пророчества...”
  • “В подходящ период могат да бъдат прокарани въображаеми линии от отвора на Великата пирамида до втората звезда на Голямата мечка, наричана Полярна или Северна звезда. Това сочи, че именно към тази система отлита душата.”
  • “Най-напред Йоан отишъл в Египет, където към него се присъединил Исус, и там двамата били посветени и постигнали последните степени...”

“Че вече няма да има смърт. Не ме разбирайте и тълкувайте погрешно! Но смисълът на смъртта ще стане ясен.”

“...много са храмовете, които тепърва ще бъдат открити близо до вход от Сфинкса към храма – или пирамидата; разбира се в своя пирамида.”

Според много разчитания на Кейси, това ще стане по време на Второто пришествие, чиято подготовка тече от 1998г., когато е започнало “влизането на Месията”. А Камерата на архивите”, която ще бъде намерена в проход от предната дясна лапа на Сфинкса, според Кейси, “има такова разположение,че когато Слънцето изгрее от водите, ивица сянка или светлина пада между лапите на Сфинкса и в нея не може да се влезе откъм свързващите камери откъм дясната лапа на Сфинкса, докато не настъпи времето за промяна в тази област на човешкото познание.”

Последното пророчество на Кейси от отвъдното, получено чрез медиума Петя Димитрова (Ирина) е от 2002 г. и гласи:

“Знам, че ще се върна на Земята около 2011 г. (знаем, че в 2012 г. свършва календара на маите), когато условията на планетата ще бъдат много, много трудни. Има вероятност да бъдат променени, но това зависи от усилията на всички, а аз съм песимист по отношение на това, че хората наистина ще се обединят, за да изградят един нов свят и нов тип цивилизация. Тези, които успеят да променят модела си на съществуване, ще получат доверието да изграждат Новия свят.”