• „Банкрутите са страничен продукт на процъфтяващите банки.“