• „Далече ще стигне този, който навреме отстъпва път на другите.“