Евгений Абрамович Баратински (18001844) е руски писател.


  • Трудолюбивият мирен плуг, дълбаещ браздите е по-почтен от меча.
    Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды, Почетнее меча…