Дъглас Макартър

американски генерал

Генерал Дъглас Макартър (англ. Douglas MacArthur, 18801964) е американски генерал, командвал по време на Втората световна война Тихоокеанските бойни действия.


  • На война с нищо не можеш да замениш победата. — в обръщение към Американскиа конгрес, 1951
    In war there is no substitute for victory.


  • Ако трябва да спасим плътта, то причината за това трябва да е в духа.


  • Един главнокомандващ е толкова добър или лош, колкото го направят войниците под негово командване.


  • Няма сигурност на този свят. Има само шанс.
    There is no security on this earth, there is only opportunity.