Дòроти Сèйърс (англ. Dorothy Leigh Sayers, 1893-1957) е английска писателка - авторка на детективски романи и сборници с новели и пиеси. Тя е и преводачка на Данте ("Чистилище", "Ад").

 • Имам цитати за всякакви случаи - това е най-добрият начин да мислиш оригинално.
 • Вероятно само един човек на хиляди е страстно погълнат от своята работа като такава. Разликата е там, че за мъжа ще кажат: "Той е увлечен от своята работа", а за жената: "Колко е странна!"
 • Колкото повече минават годините, толкова по-малко ме интересува кой с кого спи.
 • Да издържаш съвършено безделна жена е признак на доста висок социален статус.
 • Винаги, когато човек очаква, както сам казва, неговите пари да работят за него, той всъщност очаква другите хора да работят за него.
  Every time a man expects, as he says, his money to work for him, he is expecting other people to work for him.
 • Противно на всяка човешка натура е да се гледа на нея като на член от някоя класа, а не като самостоятелна личност.
  What is repugnant to every human being is to be reckoned always as a member of a class and not as an individual person.
 • Фактите са като крави. Погледнеш ли ги по-смело в очите и те си плюят на петите.
 • Благодарност и зависимост не са основа за брак.
 • Истинската трагедия не е в борбата със злото, а в борбата на доброто с доброто. При такъв конфликт няма решение.
 • Дяволът заради своята изгода винаги е готов да цитира светото писание.
 • Успешните убийци, както и щастливите жени, предпочитат да си държат езикът зад зъбите.
 • На никога не му харесва, когато го съжаляват. На мнозинството им харесва да съжаляват себе си, но това е съвсем друго нещо.
 • Защо да правите грешки, ако не можете да извлечете от тях полза?