Лейди Дороти Фани Невил (англ. Dorothy Fanny Nevill, 1826–1913) е английска аристократка, писателка, специалист по градинарство и колекционер на расения.


  • Истинското изкуство на разговора не е само да кажеш правилното нещо на правилното място, но и да премълчиш погрешното в момент на изкушение.
    The real art of conversation is not only to say the right thing at the right place but to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.


  • Търговското съсловие винаги се е отнасяло с недоверие към словесното великолепие и остроумие, смятайки подобни качества, може би донякъде и справедливо, за несериозни и нерентабилни.
    The commercial class has always mistrusted verbal brilliancy and wit, deeming such qualities, perhaps with some justice, frivolous and unprofitable.


  • Един от пороците на добродетелта децентрализация е, че хората не споделят идеи.
    One of the vices of the virtue of decentralization is that people don't share ideas.