• „Всеки алкохолик в детството си е бил млекопитаещ.“
  • „Нищо не приближава човек до смъртта така, както дълголетието.“
  • „Който не е страдал от безсъние, той не знае биографията си.“