Димитър Талев

български писател и журналист

Димитър Талев (18981966) е български писател.

  • В благородните и чисти вълнения човешката душа се пречиства. — из „Железният светилник“
  • И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ... — из „На завой“
  • Което човек не може да види с очите си и да чуе с ушите си, намира го с душата си. — из „Железният светилник“
  • Научи миналото на своя народ, за да се гордееш. — из „Железният светилник“
  • Такава една чудна и толкова хубава бъркотия е животът! — из „Железният светилник“
  • Човек винаги е свикнал да дири причините и за доброто, и за лошото вън от себе си. А те са вътре в нас.