Джули Кристи (1941) е британска актриса от индийски произход.


  • „Мъжете не искат да поемат никакви отговорности — нито пък аз.“