• „Този, който постоянно задава въпроса : 'А това добър вкус ли е?', навярно притежава лош вкус.“