• „Сексът се наследява — ако родителите ти са го нямали, шансовете ти да го имаш са оскъдни.“