• Доброто преподаване изисква повече задаване на верните въпроси, отколкото даване на верните отговори.