Джордж Х. У. Буш

американски политик

Джордж Хърбърт Уокър Буш (George Herbert Walker Bush, р. 1924) е 41-ят президент на САЩ.

  • Ако хората знаеха какво направихме, щяха да ни гонят по улиците и да ни линчуват. — пред журналистката Сара МакКлендън
    If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us.