Джордж Хърбърт (1593–1633) , английски свещеник и поет

  • „Истинската цена на любовта е любов.“