Джордж Халифакс

Джордж Халифакс (1633 — 1695) е английски държавник и писател.


  • „Всички сме склонни да страним от тези, които разчитат на нас.“
  • „Своята работа човек трябва да върши така, все едно няма откъде да получи помощ.“
  • „Гневът така разпалва фантазията, че може да се изгориш.“
  • „Повечето хора влизат в партията от невежество, а не могат да я напуснат от срам.“
  • „Тези които мислят, че парите са всичко, могат да направят всичко за пари.“