• „Публичното изкуство е това изкуство, което публиката не може да избегне.“