Джордж Сантаяна

американски философ

Джордж Сантаяна (Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, 1863-1952) е американски философ и писател от испански произход.

Джордж Сантаяна


  • Проява на благоразумие е да благодарите на автора за книгата му, преди да сте я прочели, за да може да избегнете необходимостта да го излъжете след това.
  • Почти на всяко мъдро изречение му съответства друго - противоположно по смисъл и при това не по-малко мъдро.
  • Обществото е като въздуха: то е необходимо за дишането, но не е достатъчно за живота.
  • Младеж, който не е плакал, е дивак, а старец, който не обича да се смее, е глупак.