• Гневът никога не е без причина, но рядко е с добра.
  • Този, който владее себе си, владее света!
  • Не е честно да не се примириш със заблужденията на честния човек.
  • Всички ние сме склонни да отбягваме тези, които се опират на нас.