• „Поправете ме, ако греша, но не е ли изтъняла още повече тънката граница между нормалността и лудостта?“