• „Най-добрите не искат да управляват другите.“
  • "Не е в природата на политиката да се избират най-добрите. Най-добрите не искат да управляват себеподобните си."