• „В никоя работа няма бъдеще. Бъдещето е в човека, който върши работата.“