Джордж Бърнс (англ. George Burns, 1896–1996) е артистичен псевдоним на Нейтън Бърнбаум, американски актьор, комедиант и писател.


 • Бях възпитан да уважавам родителите си – така че сега вече няма кого да уважавам.
  I was brought up to respect my elders, so now I don't have to respect anybody.


 • Какво е щастието ли? Добра пура, добра храна, добра жена – или пък лоша жена: зависи колко щастие можеш да понесеш.
  Happiness? A good cigar, a good meal and a good woman – or a bad woman; it depends on how much happiness you can handle.


 • Щастието е да имаш голямо, любящо, грижовно, сплотено семейство... в някой друг град.
  Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city.


 • Една неделя прекарах в този град цяла година.
  I spent a year in that town, one Sunday.


 • Трябва ми само едно питие, за да се напия. Бедата е, че не мога да си спомня дали беше тринайстото или четиринайстото.
  It takes only one drink to get me drunk. The trouble is, I can't remember if it's the thirteenth or the fourteenth.


 • Не стой в леглото, освен ако не правиш там пари.
  Don't stay in bed, unless you can make money in bed. • Тайната на добрата реч е да има добро начало, добър край и те да са възможно най-близо едно до друго.
  The secret of a good sermon is to have a good beginning and a good ending, then having the two as close together as possible.


 • Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява тази страна, са заети да карат такси или да подстригват коси.
  Too bad all the people who know how to run this country are busy running taxicabs or cutting hair. • Честно казано мисля, че е по-добре да се проваля в нещо, което обичам, отколкото да успея в нещо, което мразя.
  I honestly think it is better to be a failure at something you love than to be a success at something you hate.


 • Най-важното нещо в актьорското изкуство е честността. Ако можеш да я изиграеш, значи си се справил добре.
  The most important thing in acting is honesty. If you can fake that, you've got it made.


 • Ако сценарият е добър, ще го изпълня. И да е лош, пак ще го изпълня, стига да ми платят добре.
  If it's a good script I'll do it. And if it's a bad script, and they pay me enough, I'll do it.


 • Този, който те кара да се смееш, е комик. Този, който те кара да мислиш и след това да се смееш, е хуморист.
  Someone who makes you laugh is a comedian. Someone who makes you think and then laugh is a humorist.


 • Това е шестата книга, която съм написал – което никак не е зле за човек, прочел само две.
  This is the sixth book I've written, which isn't bad for a guy who's only read two.


 • Не мога да разбера, защо ме скъсаха по Американска история. Когато бях дете, тя беше толкова кратка.
  I can't understand why I flunked American history. When I was a kid there was so little of it.


 • За мен е трудно да привикна към тези променящи се времена. Аз помня времето, когато въздухът беше чист, а сексът – мръсен.
  It's hard for me to get used to these changing times. I can remember when the air was clean and sex was dirty.


 • Не може да не остарявате, обаче не бива да сте стар.
  You can't help getting older, but you don't have to get old.


 • Разбирате, че остарявате, когато се наведете да си завържете връзките на обувките и се чудите какво още бихте могли да свършите, докато сте там долу.
  You know you're getting old when you stoop to tie your shoelaces and wonder what else you could do while you're down there.


 • Пенсионирането на шестдесет и пет е съвсем нелепо. Когато бях на шестдесети пет, все още имах пъпки.
  Retirement at sixty-five is ridiculous. When I was sixty-five I still had pimples.


 • Първо забравяш имена, после забравяш лица. След това забравяш да си вдигнеш ципа, а накрая, забравяш да го смъкнеш.
  First you forget names, then you forget faces. Next you forget to pull your zipper up and finally, you forget to pull it down.


 • Сексът на 90 е все едно да се опитваш да удряш билярда с въже.
  Sex at age 90 is like trying to shoot pool with a rope.


 • Всяко нещо, което се качва, трябва да слезе. Но идва време, когато не всяко нещо, което е долу, може да се качи горе.
  Everything that goes up must come down. But there comes a time when not everything that's down can come up.


 • Дали ми харесва да съм тук? На моята възраст ми харесва да съм където и да е.
  Nice to be here? At my age it's nice to be anywhere.
  около 90 годишен


 • Хубаво е, че съм тук. На 98 е хубаво да си където и да е.
  It's good to be here. At 98, it's good to be anywhere.


 • На моята възраст цветята вече ме плашат.
  At my age flowers scare me.
  около 90 години


 • Аз съм на възраст, на която да си пъхнеш пурата в цигарето си е вече тръпка.
  I'm at the age now where just putting my cigar in its holder is a thrill.
  около 90 годишен


 • Пуша от десет до петнайсет пури на ден. На моята възраст трябва да държа за нещо.
  I smoke ten to fifteen cigars a day. At my age I have to hold on to something.


 • Ако ме попитате кой е ключът към дълголетието, аз би трябвало да кажа, че това е да избягвате безпокойството, стреса и напрежението. И дори да не ме попитате, аз пак би трябвало да ви го кажа.
  If you ask what is the single most important key to longevity, I would have to say it is avoiding worry, stress and tension. And if you didn't ask me, I'd still have to say it.


 • Гледам към бъдещето, защото там смятам да прекарам остатъка от моя живот.
  I look to the future because that's where I'm going to spend the rest of my life.