Джон льо Каре (John le Carré) е литературен псевдоним на Дейвид Джон Мур Корнуел (англ. David John Moore Cornwell, 1931 - 2020) – популярен английски писател на шпионски трилъри.

John le Carre (2008)
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Джон льо Каре

Из негови произведения

редактиране
 • Шантажът е по-ефективен от подкупа. — Smiley's People (1979)
  Blackmail is more effective than bribery.
 • Странно е, че мислите за Дявола като за непохватен човек! — Smiley's People (1979)
  So odd to think of the Devil as a fumbler!
 • Пренебрегнатите е лесно да бъдат убити. — Smiley's People (1979)
  The neglected are too easily killed.
 • Има само едно нещо по-лошо от промяната – и това е статуквото. — Smiley's People (1979)
  There's one thing worse than change and that's the status quo.
 • Когато асимилирате, вие избирате. — The Mission Song (2006)
  When you assimilate, you choose.
 • Никой проблем не съществува изолирано; човек трябва само да намали основните му компоненти, а после да се справи с всеки компонент поотделно. — The Mission Song (2006)
  No problem exists in isolation, one must first reduce it to its basic components, then tackle each component in turn.
 • Защо се случва така, че мъжете с по-нисък ръст имат по-голям кураж от онези с по-висок? — The Mission Song (2006)
  Why is it that so many men of small stature have more courage than men of size?
 • Както се казва: когато си в ямата, недей да копаеш. — The Mission Song (2006)
  If you're in a hole, don't dig, they say.
 • Късметът е просто друга дума за съдба … или си градиш своята собствена сам, или си прецакан. — The Mission Song (2006)
  Luck's just another word for destiny...either you make your own or you're screwed.
 • Понеже сме толкова незапознати с мотивацията на хората, с които работим, ние се боим от тях много повече, отколкото е нужно. — Radio Interview (November 2008)
  Because we are so unfamiliar with the motivation of the people we are dealing with, we are more afraid of them than we need to be.
 • Има голяма разлика между борбата по време на Студената война и борбата с радикалния Ислям. Правилата вече са се променили…, но ние не сме. — Radio Interview (November 2008)
  There is a big difference between fighting the cold war and fighting radical Islam. The rules have changed and we haven't.
 • Ние (по време на студената война – бел.цит.) не бяхме изправени пред конфликт с хора, които бяха готови да загинат за каузата си. Ние не бяхме в конфликт с хора, които бяха готови да убият толкова, колкото успят. — Radio Interview (November 2008)
  We were not faced (in the cold war) in a conflict with people who are prepared to die for their cause. We weren't in conflict with people whose idea is to kill as many as they could.
 • Във войната с тероризма всичко, което можахме да направим, го направихме погрешно. — Radio Interview (November 2008)
  In the war on terror we did everything wrong that we could have done.
 • Не можете да воювате срещу терора. Терорът е техника на водене на бой. Това е тактика, използвана от незапомнени времена. Можете само да провеждате тайни операции срещу терористите и това е, което трябва да правите. — Radio Interview (November 2008)
  You can't make war against terror. Terror is a technique of battle. It's a tactic that has been employed since time immemorial. You can conduct clandestine action against terrorists, and that must be done.
 • Мирът, господа, както знаете, не идва от само себе си, нито пък свободата. Мирът има врагове. Мирът трябва да бъде отвоюван с меч. — Radio Interview (November 2008)
  Peace, gentlemen, it is well known, does not come of its own accord, and neither does freedom. Peace has enemies. Peace must be won by the sword.

Из негови интервюта

редактиране
 • Бюрото е доста опасно място, от което да се гледа на света.
  A desk is a dangerous place from which to view the world.
 • Комитетът е животно с четири задни лапи.
  A committee is an animal with four back legs.
 • Америка е навлязла в един от своите периоди на историческа лудост, но това е най-лошото, което мога да си спомня.
  America has entered one of its periods of historic madness, but this is the worst I can remember.
 • Американците вярват, че ако знаете нещо, то трябва да направите нещо по въпроса.
  Americans believe that if you know something, you should do something about it.
 • По време на Студената война живеехме в закодирани времена, през които не ни беше лесно имаше голяма неяснота и отсенки на сивото.
  During the Cold War, we lived in coded times when it wasn't easy and there were shades of grey and ambiguity.
 • Историята пази своите тайни по-дълго, отколкото повечето от нас. Но има един секрет, който аз ще ви разкрия тази вечер с голямо доверие: Понякога въобще няма победители. А понякога никой не трябва да загуби.
  History keeps her secrets longer than most of us. But she has one secret that I will reveal to you tonight in the greatest confidence. Sometimes there are no winners at all. And sometimes nobody needs to lose.
 • Не знам дали е от възрастта или от зрелостта, но със сигурност държа на всяка цена да преоткривам все повече и повече свободни форми на западната демокрация.
  I don't know whether it's age or maturity, but I certainly find myself committed more and more to the looser forms of Western democracy at any price.
 • Идеологиите нямат собствено сърце. Те са курвите и ангелите на нашите собствени стремежи.
  Ideologies have no heart of their own. They're the whores and angels of our striving selves.
 • Ако има една вечна истина за политиката, то е, че винаги има една дузина добри причини да не се прави нищо.
  If there is one eternal truth of politics, it is that there are always a dozen good reasons for doing nothing.
 • Във всяка военна зона, в която съм бил, има и реалност, има и обществено възприятие за това защо се води войната. Във всяка една криза проблемите са далече по-сложни отколкото на обществото е позволено да знае.
  In every war zone that I've been in, there has been a reality and then there has been the public perception of why the war was being fought. In every crisis, the issues have been far more complex than the public has been allowed to know.
 • Ние се научихме през последните години да превеждаме почти целия си политически живот в термините на конспирацията. И шпионския роман, както никога преди това, получи своето признание.
  We have learned in recent years to translate almost all of political life in terms of conspiracy. And the spy novel, as never before, really, has come into its own.
 • Аз съм човек на библиотеката, човек на книгата втора ръка.
  I'm really a library man, or second-hand book man.
 • Всеки писател иска да му вярват. Но всеки писател знае, че е не е достоверен; всеки писател по-скоро би искал да внушава доверие, отколкото да бъде автентичен. — из негово интервю (1996)
  Every writer wants to be believed. But every writer knows he is spurious; every fiction writer would rather be credible than authentic.
 • Не мисля, че има добри писатели, които да живеят без чувство за напрежение. А щом вече ги осеби, го възпроизвеждат и в личния си живот.
  I don't think that there are very many good writers who don't live without a sense of tension. If they haven't got one immediately available to them, then they usually manage to manufacture it in their private lives.
 • Има някои теми, които могат да бъдат разрешени само в художествента проза.
  There are some subjects that can only be tackled in fiction.
 • Обикновено пиша на ръка. Дори не печатам на машина.
  I happen to write by hand. I don't even type.
 • Винаги съм срещал трудности с женските характери.
  I've always had difficulties with female characters.
 • Благодаря на небето, че една от малкото грешки, които не съм направил, е да говоря за ненаписаните си книги.
  Thank heaven, though, one of the few mistakes I haven't made is to talk about the unwritten book.
 • Повечето хора обичат да четат книти за интриги и шпиони. … Повечето от нас живеят в леко заговорнически отношения със своите работодатели, а вероятно и в брака си.
  Most people like to read about intrigue and spies. … Most of us live in a slightly conspiratorial relationship with our employer and perhaps with our marriage.
 • Ако аз трябваше да сложа някакво име, бих искал, че всичките ми книги да са забавления. Мисля, че първото нещо, което трябва да направите, е да грабнете читателя за ухото и да го накарате да седне и да слуша. Накарайте го да се смее, и да чувства. Ние всички искаме да се забавляваме и то на много високо ниво.
  If I had to put a name to it, I would wish that all my books were entertainments. I think the first thing you've got to do is grab the reader by the ear, and make him sit down and listen. Make him laugh, make him feel. We all want to be entertained at a very high level.
 • Направих поредица от погрешни решения относно последните си книги – продал съм правата на студии за нелепи суми и филмите никога няма да бъдат направени. Това е най-тъжното от всички неща, защото те вече са заключени и никой не може да ги екранизира.
  I made a series of wrong decisions about moderately recent books, and I've sold the rights to studios for ridiculous amounts of money and the films have never been made. That's the saddest thing of all, because they're locked up and no one else can make them.
 • Да видите книгата си, филмирана в киното, е все едно да видите своя вол във вид на кубчета за бульон.
  Having your book turned into a movie is like seeing your oxen turned into bouillon cubes.
 • Струва ми се, че където и да съм гледал филм, който се е провалил, това обикновено е било поради намесата на някой ужàсен комитет.
  I think that where I've watched a movie go wrong, it's usually because the dread committee has been interfering with it.
 • Любовта е онова, което все още можете да предадете. Предателството се случва само ако обичате.
  Love is whatever you can still betray. Betrayal can only happen if you love.
 • Копнежът да общуваме по-чисто и директно с хората винаги е възпрепятстван от квалификациите и много често от безпокойството как се възприемат нашите послания.
  The longing we have to communicate cleanly and directly with people is always obstructed by qualifications and often with concern about how our messages will be received.
 • Ние се лъжем всеки ден по най-сладкия начин и често съвсем несъзнателно. Обличаме се и се самоуспоковяваме, преди да застанем пред погледите един на друг.
  We lie to one another every day, in the sweetest way, often unconsciously. We dress ourselves and compose ourselves in order to present ourselves to one another.
 • Помните ли максимата на Греъм Грийн, че детството е банковия баланс на писателя? Мисля, че всички писатели се чувстват отчуждени. Повечето то нас се връщат в отчужденото си детство по един или друг начин. Знам, че и аз го правя.
  Remember Graham Green's dictum that childhood is the bank balance of the writer? I think that all writers feel alienated. Most of us go back to an alienated childhood in some way or another. I know that I do.
 • Чудовищата от нашето детство нито ще изчезнат, нито са изцяло чудовищни. Нито пък, според скромния ми опит, ще достигнем до нивото на безпристрастност по отношение на нашите родители, колкото и мъдри и възрастни да станем. Да се преструваме означава да се лъжем.
  The monsters of our childhood do not fade away, neither are they ever wholly monstrous. But neither, in my experience, do we ever reach a plane of detachment regarding our parents, however wise and old we may become. To pretend otherwise is to cheat.
 • На 9 или 10 години вече знаех, че трябва да се изявя и да поема свой собствен път.
  By the age of 9 or 10, I knew that I had to cut my own cloth and make my own way.