Джон Ъпдайк

американски писател, поет и критик

Джон Ъпдайк (англ. John Updike, 1932-2009) е американкси автор на романи и разкази, поет, критик.


  • Мечтите се сбъдват; без тази възможност природата не би ни позволила да ги притежаваме.
    Dreams come true; without that possibility, nature would not incite us to have them.