Джон Хобс

американска писателка

Джон Оливър Хобс (англ. John Oliver Hobbes) е литературен псевдоним на Пърл Мери Тереза Крейджи (1867–1906) – писателка от англо-американски произход, авторка на романи и драматургични творби.


  • Всичко е суета, а да откриете това е най-голямата суета.
    All is vanity, and discovering it – the greatest vanity.


  • Едва когато човек забрави идеалите си, може да се надява на щастие, но не и преди това.
    When a man forgets his ideals, he may hope for happiness, but not till then.  • Хората събират грешките в живота си и създават от тях чудовище, което наричат съдба.
    Men heap together the mistakes of their lives, and create a monster they call Destiny.