• „Не позволявай онова, което не умееш да правиш, да пречи на това, което умееш.“