Джон Стюарт Мил (англ. John Stuart Mill, 1806—1873) е английски икономист, философ и общественик.


  • Жена, която не води мъжа си напред, го тласка назад.  • Хората не искат да бъдат богати; те искат да бъдат по-богати от другите.


  • В нашия век на разкош, ние стигнахме дотам, да наемаме други хора, за да вършат добрите дела вместо нас.