Джон Пристли

английски драматург, театрален режисьор, сценарист и писател

Джон Бòйнтън Прѝстли (англ. John Boynton Priestley, 1894–1984) е английски романист, есеист, драматург и театрален режисьор.

 • Всяка реклама е средство за отделяне на човека от парите му.
 • Добре прекаран празник е този, когато си бил сред хора, чиято предстdва за време е по-неясна и от твоята.
  A good holiday is one spent among people whose notions of time are vaguer than yours.
 • Живеейки в епохата на рекламата, ние изпитваме постоянно разочарование. Идеалният живот се разпростира пред нас всеки ден, но се променя и изчезва само с едно докосване.
  Living in age of advertisement, we are perpetually disillusioned. The perfect life is spread before us every day, but it changes and withers at a touch. - "The Disillusioned"
 • Има множество млади и умни писатели. Но има твърде много гений и недостатъчно талант.
  There are plenty of clever young writers. But there is too much genius, not enough talent.
 • Когато бях млад, нямаше уважение към младите, а сега, когато съм на възраст, няма уважение към старите. Не го намерих, когато се появих на този свят, не го намерих и когато си отивам.
  There was no respect for youth when I was young, and now that I am old, there is no respect for age, I missed it coming and going.
 • Комедията, може да се каже, е общество, защитаващо себе си с усмивка.
  Comedy, we may say, is society protecting itself - with a smile.
 • Любимата жена може да направи всичко за мъжа, с едно изключение: никога не престава да го критикува и превъзпитава.
 • Повечето автори се радват на два момента на щастие – когато в ума е дошла знаменателна идея и когато най-накрая и последната страница е била написана и нямат време да разберат колко по-добре е могло да бъде написано всичко.
  Most writers enjoy two periods of happiness – when a glorious idea comes to mind and, secondly, when a last page has been written and you haven’t had time to know how much better it ought to be. - International Herald Tribune, 3 ян. 1978
Джон Бòйнтън Прѝстли (1940)

Външни връзки

редактиране