• „Демокрация — това е правото да направиш неправилния избор.“