• Не слушането, а изслушването може да ви направи велики