Джон Лок

английски философ и лекар

Джон Лок (16321704) е английски философ.

  • Едва ли има нещо по-необходимо за спокойния живот и за успеха на всяко дело от умението на човека да владее своите мисли.
  • Там където няма закони, няма и свобода.

1.„… изпълнението на природния закон е поставено в ръцете на всеки човек…“

2.„За нито един човек, намиращ се в гражданското общество, законите на това общество не могат да направят изключение“

3.„Господар и слуга са наименования стари като света, но са давани на люде, намиращи се в твърде различни условия; един свободен човек, например, става слуга на друг, продавайки му за известно време някакви услуги, които той се наема да извършва в замяна на някаква заплата, която ще получава; и макар че обикновено това го включва в семейството на неговия господар и го подчинява на установената в него всекидневна дисциплина, то дава на господаря само временната влас над него, която не превишава това, което се съдържа в договора между тях.“

4. „Свободата на хората, намиращи се под управление, се състои в живот, съобразен с постоянен закон, общ за всички в това общество и създаден от установената в него законодателна власт; това е свобода да следвам собствената си воля във всички случаи, в които законът не го забранява, без да бъда зависим от непостоянната, несигурна, неизвестна и произволна воля на друг човек, така както естествената свобода се състои в това да не бъда ограничаван от нищо друго освен закона на природата.

5. „Но макар да е състояние на свобода все пак то не е състояние на всепозволеност; макар, че човек в това състояние притежава неограничена свобода да се разпорежда със своята личност и имущество въпреки това той няма свободата да унищожава себе си или каквато и да било друга твар в негово притежание освен ако някаква по-благородна полза от простото съхранение не го призове към това.