• „Богатите не са като нас: те имат по-голям кредит.“