Джон Грийнлийф Уитиър

  • „От всички скръбни думи, що произнасяме или пишем, най-скръбни са тия „А можеше да бъде”