• „Писането е физическата работа на ума — едно задължение, също като полагането на водопроводни тръби.“