• „Биолози — онези учени, които убиват живите същества, а после търсят в мъртвите тъкани тайната на живота.“