Джовани Бокачо

италиански писател

Джовани Бокачо (Giovanni Boccaccio, 1313 - 1375) е италиански писател, поет и хуманист.


  • Бедността означава отсъствие на средства, а не липса на благородство.


  • В повечето случаи последният, до когото достигат слуховете, е този, за когото се отнасят.


  • Да поиска съвет, е най-висшето доверие, което един човек може да окаже на друг.


  • Използвай настоящето така, че на старини да не се упрекваш за напразно изживяната младост.


  • Много по-лесно е да порицаваш минали дела, отколкото да ги поправиш.


  • Често човек си мисли, че е далече от щастието, а то с тихи стъпки вече е дошло до него.