• „Много мъже дължат успеха си на първата си жена, а втората си жена дължат на успеха си.“